View Site in English

Mae Clwb Miri Meidrim ar agor bob dydd o 3.30 - 6 yh yn cynnwys gweithgareddau diddorol. Mae'r clwb ar agor i bob plentyn yn yr ardal, dim Ysgol Meidrim yn unig. Am rhagor o fanylion ag i gofrestri eich plant cyffyrddwch a Christine Gale yn yr ysgol.

Mae'r clwb yn edrych am gweithwyr parhaus a gweithwyr ychwanegol i helpu amser gwyliau neu tostrwydd. Cyffyrddwch Emyr ar 01994 230066 os gwelwch yn dda.