View Site in English

Cyfarfodydd y Cyngor.

Mae’r cyngor yn cwrdd ar dydd Mawrth diwethaf bob mis yn Neuadd yr Ieuenctid am 6.30 yh. Does dim cyfarfod yn mis Awst na mis Rhagfyr.

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i bob etholwr lleol. Mae amser Cyhoeddus Cwestiynau wastod a’r dechrau’r agenda. Mae rhaid ysgrifennu’r cwestiynau flaenllaw i’r Clerc er mwyn ymchwilio i mewn i unrhywbeth sydd eisiau, er mwyn ateb y cwestiwn mor llawn a sydd bosib.

2016


Mawrth 8ed 
Mawrth 29ain
Ebrill 26ain
Mai 31ed. Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Mehefin 28ain

Gorffenaf 26ain

Awst - dim cyfarfod

Medi 27ain

Hydref 25ain

Tachwedd 29ain

Rhagfyr - dim cyfarfod