View Site in English

Cysylltwch â'ch Cynghorydd

Manylion cyswllt:

Clerc Cyngor Cymuned Meidrim a Swyddog Ariannol Cyfrifol:  

 
Cynghorwyr:
Cadeirydd: Cynghorydd Steven Kind (Annibynnol),

Penbigwrn, Meidrim, Sir Gar, SA33 5NY

Rhiff ffon: 01994 230015

E-bost: jo@kindcottages.co.uk
 
Is-cadeirydd: Cynghorydd Selwyn Runnet, (Annibynnol),

Maes-y-coed, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QA

Rhiff ffon: 07419 731619

E-bost: selwyn@selwynrunnett.org.uk

Cynghorydd Sir: Cynghorydd Jean Lewis,

Neuadd, Trelech, Sir Gar, SA33 5PW

Rhif ffon: 01994 484334

E-bost: jeanlewis@carmarthenshire.gov.uk
 

Cynghorydd Dyfrig Mason (Annibynnol),

5 Fountain Row, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QG

Cynghorydd Daniel Robinson, (Annibynnol),

2 Penybont, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QL

Cynghorydd Helen Williams (Annibynnol),

Ty Cornel, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QQ

Cynghorydd Mark Evans (Annibynnol),

Fountain Inn, Fountain Row, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QG

Cynghorydd Tess Sinden (Annibynnol) 
Pleasant View, Meidrim, Sir Gar, SA33 5QA
Rhif ffôn: 01994 230854
E-bost: tess@pleasantview.org.uk

Cynghorydd Rona Crane (Annibynol)
Ty Penrheol, Meidrim, Sir Gar, SA33 5NX
Rhif ffôn: 01994 231220
E-bost: rona@swiftrelocations.co.uk

Co-opted:

Cynghorydd Richard Kavanagh (Annibynnol),

Brynderi, Bancyfelin, Sir Gar, SA33 5NN