View Site in English

Cysylltwch â'ch Cynghorydd

 

Manylion cyswllt:

Clerc Cyngor Cymuned Meidrim:  
Joy Waters.
56 Heol Rhydaman, Tycroes, Rhydaman, Sir Gar, SA19 3QN.
Rhif ffôn: 01269 594157
E-mail: joywaters@hotmail.co.uk
 
Cynghorwyr:
Cadeirydd: Tess Sinden. 
Pleasant View, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5QA
Rhif ffôn: 01994 230854
E-mail: tess@pleasantview.org.uk
 
Is-cadeirydd: Rona Crane
Ty Penrheol, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5NX
Rhif ffôn: 01994 231220
E-mail: rona@swiftrelocations.co.uk
 
Vanessa Morgan
Dyfrig Mason
Richard Kavanagh
Steven Kind
Mark Evans
Dan Robinson
Luke Roberson