View Site in English
Mae dosbarth Ioga ar gael bob dydd Mercher o 5.30 - 7 yh i bob menyw beichiog. Hefyd ar dydd Mercher mae Ioga i bawb o 7.15 - 8.30 yh. Mae'r cyfan wedi cael ei cynnal am flynyddoedd lawer yn Neuadd yr Ieuenctid. Mae dosbarth arall yn Festri Capel Bethel ar dydd Iau o 6.45 - 8 yh.  Mae bob dosbarth yn £6 os gofrestrwch ymlaen llaw. Mae talu ar y noson yn £7. Am rhagor o fanylion ewch i www.yogamoon.info neu cyffyrddwch a Linda ar 01267 211533.