View site in English

Mae tair Capel yn Meidrim: 

Capel Bethel, Methodistiaid

Capel Gibeon, Annibynnol

Capel Cwm, Bedyddwyr