View site in English

Mae Neuadd Ieuenctid Meidrim ar gael am hurio saith diwrnod yr wythnos i’r cymuned a tu allan.  Mae’r canolfan yn berffaith i gynnal cyfarfodydd o ddifri neu hwyl.  Mae’r Pwyllgor y Neuadd yn sicrhau fod pob cyfleustra o safon uchel a mae’r canolfan, yn sicr, yn un pwysig iawn yng nghanol y gymuned. Cyffyrddwch Glyn ar 01994 231804 or 07773 593311.