View site in English

Mae gan Pwyllgor Lles Meidrim aelodau o bob adran o’r gymuned.  Mae un, dau neu dri o’r Eglwys, Capeli Bethel, Gibeon a Ffynnonbedr, Sefydliad y Merched, yr Henoed, Pwllgor Neuadd yr Ieuenctid a’r Cyngor Cymned. Hefyd y Cynghorwr Sir, Clerc y Gymuned, Prifathrawes yr Ysgol, Y Parchedig Canon Jeffrey Gainer a tri aelod oes, Emrys Morgan, Glyn James a Malcolm Herbert. 

Mae’r pwyllgor hefyd yn cyfeithogi pobl sydd wedi dangos diddordeb gwerthfawr yn cefnogi yr ymgais codi-arian. Mae pob cronfa sydd yn cael ei godi yn mynd i edrych ar ol “Y Berllan”, parc chwarae y plant.

Mae’r pwyllgor yn agored i bob awgrym o’r cymuned ag yn ceisio dod a pawb at ei gilydd gyda digwyddiadau codi-arian fel Penwythnos Meidrim a’r Carnifal.

Riverbank