View site in English

Ffurfiwyd Sefydliad y Merched yn 1915 i gryfhau cymunedau gwledig i galonogi menywod i gynhyrchu bwyd adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae Cymdeithas y Menywod nawr yn y gymdeithas gwirfoddol mwyaf yn y wlad. Mae’r cymdeithas yn helpu menywod ennill addysg a sgiliau newydd a darparu gweithgareddau eraill ag ymgyrchu ar materion sydd yn bwysyg i nw ac ei cymunedau.

Mae Sefydliad y Merched yn cwrdd ar dyddd Llun cyntaf o bob mis am 7.15 y.h. yn Neuadd yr Ieuenctid. Mae gennym amrywiaeth o siaradwyr ar llawer o destunnau, rydym hefyd yn teithio, fel arfer gyda pryd o fwyd, cynnal noswaithiau “Bingo” agored I hen ag ifanc. Y mae ei’n rhaglen y flwyddyn hon yn cynnwys siaradwyr ar Gwneud gwisgoedd, gwyddoniaeth forensic, gwasgemau o’r Olympaidd Llundain ag ymweld a Gwinllan Cwm Deri. Mae rhywbeth I bawb.

Mae Sefydliad y Merched Meidrim hefyd aelod o Grwp Beca, lle mae sefydliadau lleol yn cwrdd dwywaith y flwyddyn, yn rhoi cyfle I sgwrsio gyda aelodau sefydliadau eraill. Gyda Meidrim mae Grwp Beca yn cynnwys Bancyfelin, Glandwr, Llanboidy, Llanwinio a Trelech.

Fel aelod o’r Sefydliad lleol gallwch cymerrydrhan yn lawer o eitemau Undeb Sir Gar, yn cnnwys chwaraeon, cwis blynyddol, sioe fasiwn, clwn llyfrau, teithiau a tithiau pleser.

Yn y lle cyntaf mae’r sefydliad am gyfeillgarwch. Dewch atom I wneud ffrindiau newydd a gwneud rhwybeth fyddech byth yn meddwl am wneud.

Croeso I bawb.

Meidrym