View site in English

Cyfarfodydd y Cyngor.

Mae’r cyngor yn cwrdd ar dydd Mawrth diwethaf bob mis yn Neuadd yr Ieuenctid am 7.00 yh. Does dim cyfarfod yn mis Awst na mis Rhagfyr.

Mae cyfarfodydd y Cyngor yn agored i bob etholwr lleol. Mae amser Cyhoeddus Cwestiynau wastod a’r dechrau’r agenda. Mae rhaid ysgrifennu’r cwestiynau flaenllaw i’r Clerc er mwyn ymchwilio i mewn i unrhywbeth sydd eisiau, er mwyn ateb y cwestiwn mor llawn a sydd bosib.

2022

Ionawr 25

Chwefror 22

Mawrth 29

Ebrill 26

Mai 31

Mehefin 28

Gorfennaff 26

Medi 27

Hydref 25

Tachwedd 29

2023

Ionawr 31

Chwefror 28

Mawrth 28

Ebrill 25

Mai 30

Mehefin 27

Gorffennaf 25

Medi 26

Hydref 31

Tachwedd 28

2024

Ionawr 30

Chwefror 27

Mawrth 26