View site in English

Mae’r Cyngor Cymuned Meidrim wedi plannu coed berllan ar Barc y Pentref er cof am yr hwyr Anthony “Pant” Thomas.

Roedd Anthony yn ddyn mawr ag yn wir yn rhan mawr iawn o fywyd pentref a cymuned Meidrim am nifer lawer o fynyddoedd,  Mae’r cofeb yn un weddus dros ben am fod teulu’r Pant” wedi rhoddi’r “Berllan”, hynny yw, maes Chwarae’r Plant i’r gymuned ‘nol yn ystod y chwedegau.

“Braffydd gweld y berllan newydd hon yn cynnwys ffrwythau fel ffrwyth ei ymdrechion ef.”