View site in English

Sedd Wag Cynghorydd

Manylion cyswllt:

Clerc Cyngor Cymuned Meidrim a Swyddog Ariannol Cyfrifol:  Sue Milligan
111 Ashburnham Road, Pembrey, Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0TL.

Rhif ffon: 07880 548989

E-bost: suemill1958@gmail.com

Cynghorydd Sir: Jean Lewis,

Rhif ffon: 01994 484334

E-bost: JeanLewis@carmarthenshire.gov.uk

Cynghorydd

Cadeirydd: Matthew Barnikel

Fox Hill, Penllwynplan, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5NX.

Telephone: 07864 962987

E-mail: matthew.barnikel@protonmail.com

Is Cadeirydd: Selwyn Runnett

Maesycoed, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 54A.

Rhif ffon: 07419 731619

E-bost: selwyn@selwynrunnett.org.uk

Steve Kind

Penbigwrn, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5NX.

Rhif ffon: 01994 230015.

E-bost: jo@kindcottage.co.uk

Rona Crane
Ty Penrheol, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5NX
Rhif ffon: 01994 231220
E-bost: cranerona@gmail.com

Dyfrig Mason,

5 Fountain Row, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5QG.

Rhif ffon: 01994 231653

E-bost: dyfrig.mason@wales.nhs.uk

Dan Robinson,

2 Penybont, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5QL.

Rhif ffon: 01994 231498

E-bost: robinson.dan@hotmail.com

Buddug Thomas,

Brig-y-Wawr, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5NQ.

Rhif ffon: 01994 230424

E-bost: tisieteisen@live.co.uk

Ellie Gadd

Llwyndewi, Pandy, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5PD

Rhiff ffon: 07450 472313

E-bost: elliemaygadd@gmail.com