View site in English

Mae Cyngor Cymuned Meidrim yn gyfrifol am gynhaliaeth Parc Y Pentref, Parc Ceir, Cyfleusterau Cyhoeddus, Man Ailgylchu a’r man cysgod y bws. Hefyd Y Cyngor sydd yn talu Cyngor Sir Gaerfyrddin am goleuo’r strydau. Defnyddiwyd cwmnioedd i dorri’r gwyrdd a cloddiau Parc Y Pentref ac mae llawer o’r gwaith cynnal yn cael ei wneud gan y Cynghorwyr gyda pobl parod yn y gymuned.

Cadwch eich gymuned yn lan ag yn wyrdd os gwelwch yn dda. Defnydiwch y blwchau sbwriel neu ewch a’r sbwriel adref a cofiwch glanhau a’r ol eich ci os gwelwch yn dda.