View site in English

Mae Cyngor Cymuned Meidrim yn gwasanaethu pentref heddychlon, gwledig Meidrim, ryw wyth milltir (13km) i orllewin Caerfyrddin.

Yn ymyl y cymuned mae: Bancyfelin; Trelech, Abernant, Newchurch and Merthyr, St Clears, Llangynin and Llanwinio, yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gan Meidrim Eglwys Plwyf, tair Capel, tafarn, ysgol gynradd, parc, Parc y Pentre, Neuadd Ieuenctid a hefyd Parc Ceir gyda cyfleusterau cyhoeddus. Mae hefyd llawer o fythynod hunan-ddarpar yn yr ardal yn gwneud y pentref yn foblogaidd gyda teithwyr gyda llawer o lwybrau cyhoeddus.

Mae’r wefan yn dangos manylion o’r Cyngor Cymuned, Clwbiai lleol a Grwpiau, a Gwybodaeth Ymwelwyr gyda’r Newyddion Diweddaraf o’r Cymuned, Oriel Ffotograffiaeth a Tudalennau Hanes. Rydym yn gobeithio bydd pawb yn hapus i gyfrannu wrth danfon newyddion y pentref, rhestr o ddigwyddiadau, lluniau, hanes lleol, digwyddiadau cofiadwy ag unrhyw newyddion arall yn Saesneg neu Cymraeg.

Defnyddiwch y tudalen cyffyrddiad, os gwelwch yn dda. Diolch.

Meidrim