View site in English

CYNGOR CYMUNED MEIDRIM

HYSBYSIAD O’R CYFARFOD

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor Cymuned yn Neuadd Ieuenctid Meidrim ar ddydd Mawrth olaf pob mis (ac eithrio mis Awst a Rhagfyr) am 7.00pm.

AGENDA

1. Ymddiheuriadau:

2. Cofnodion y Cyfarfod

3. Cwestiynau o’r Cyhoedd

4. Adroddiadau

  • Adroddiad y Cynghorydd Sir
  • Pwyllgor Lles Meidrim a’r Cylch
  • Ysgol Meidrim
  • Un Llais Cymru

5. Materion yn codi

6. Datganiadau o Ddiddordeb Personol

7. Cyllid.

8. Materion Cynllunio

9. Gohebiaeth

10. Unrhyw fusnes arall

11. Dyddiad Arfaethedig y Cyfarfod Nesaf.